+902165760537

KAPASİTE RAPORLARI


KAPASİTE RAPORU NEDİR?Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını İstanbul Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Kapasite Şubesi düzenlemektedir.Kapasite raporu düzenleme Ticaret ve Sanayi odalarının yetkisinde olup Odalar ve Borsalar Birliğince  onaylanır Kapasite raporu imalatçı firmanın sermaye yapısını, makina ve techizat dökümanını personel kadro yapısını, fabrika m2 ölçümlerini, imalat girdilerini ve üretim adet ve diğer ölçümlerini içeren dökümantasyondur. Kapasite Raporunun gerekli olduğu kurumlar TSE Belge işlemlerinde, İhale şartnamelerinde, İmalat ta kullanılıp Dahilde işleme izin belgesine bağlı (İhraç kayıtlı) ithal edilecek mal ve malzemelerin belirlenmesi ölçümlendirilmesinde ayrıca Sanayi Tarifesinden Elektrik tüketimi için Sanayi Sicil Belgesi işlemlerinde gereklidir İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT


6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu

5174 sayılı TOBB Kanunu

T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği,

İthalat ve ihracat Yönetmelikleri,

Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.


Gereği zorunlu olan Kapasite raporu alımında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.


İdem Mühendislik & Çevre Danışmanlığı © 2014

BU SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.