+902165760537


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM RUHSATI)

 

Firmanın bulunduğu adres itibari ile mücavir sınırlar içerisinde ise Belediye Başkanlıklarından, mücavir sınırlar dışında ise Valiliklerden ve Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet gösterebilmesi için verilen izin belgesidir. 


​ Gayrisıhhi Müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

​​ 1. Enerji Sanayi. 
2. Metalurji Ve Makine Sanayi. 
3. Maden Sanayi.
4. Kimya Sanayi.
5. Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler Ve Tarımsal Ürünler Sanayi. 
6. Petrokimya Sanayi. 
7. Atık Maddelerin Değerlendirilmesi Ve Ortadan Kaldırılması İle İlgili Sanayi. 
8. Tekstil Sanayi. 
9. Diğerleri.
GSM Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler


1. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESESE RUHSATI  ALIMI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR1.Dilekçe,


2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayri Sıhhi Müesese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu,


3. İmar Durum Belgesi


4. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılar için ilçe belediyesinden temin edilecek Yapı Kullanma İzni ( belediyeden alınacak resmi yazı,elektrik faturası, su faturası vs) ve işletmenin bulunduğu binada 12.10.2004 tarihinden sonra inşa edilmiş ilave bir yapının olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından noter onaylı beyanname,


5. Elli ve elliden fazla çalışanı olan işyeri için Bölge Çalışma müdürlüğünden temin edilecek İşletme Belgesi, elliden az çalışanı olan işyeri için çalışan personelin gösterildiği firmanın kaşeli ve imzalıSigorta Prim  Dökümü,


6. İtfaiye müdürlüğünden temin edilecek İtfaiye Raporu,


7. İşletmenin özelliğine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden temin edilecek İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı veya Gayri Sıhhi Müesese Ruhsat Görüşü,


8. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek Çevre İzin Belgesi/Emisyon İzni,


9. İşletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip çalışanın Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve sorumlu müdüre ait diploma sureti.


10. Vergi Levhası,


11. İmza Sirküleri,


12. Vaziyet Planı, 


13. Tapu,


14 Kiracı ise kira kontratı,


15. Ticaret odasına kayıtlı ise ticaret sicil gazetesi, oda kayıt belgesi,


16. Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı ise oda kayıt belgesi,


17. Gerektiğinden işyerinin Gayri Sıhhi Müesese sınıfının tespiti için Motor Beyannamesi,


18. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müesese sınıfının tespiti için İş Akış Şeması,


19. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müesese sınıfının tespiti için İstanbul sanayi odasından Kapasite Raporu,


20. 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerleri için Doktor Sözleşmesi,


​21. Basınçlı kap, yakıt tankları ve vinç mevcut ise makine mühendisleri odasından veya yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanmış Fenni Muayene Raporları,


22. LPG tankı mevcut ise yer altı tankları için elektrik mühendisleri odasından katodik koruma ve tank ve tesisatsın Topraklama Ölçüm Raporları


23. LPG tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk SigortasıIDEM Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı olarak şimdiye kadar, özellikle GSM ruhsatı alımı konusunda birçok kurumsal firma ve KOBİ'lere hizmet verdik. GSM ruhsatı alımı konusunda her zaman için danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz...

İdem Mühendislik & Çevre Danışmanlığı © 2014

BU SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.