+902165760537

ÇEVRE İZNİ ve LİSANSI


Çevre İzin ve Lisansı

Çevre İzni ve Lisansı Nedir?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre Lisansı ise, Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.


Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında işletmeniz için alınması gereken Çevre İzin ve Çevre Lisanslarını alıyoruz...


Çevre İzin Konuları 

Emisyon, Gürültü Kontrolü,Atıksu Deşarjı,Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı,Derin Deniz Deşarjı


Çevre Lisans Konuları

Ambalaj Atığı Geri Kazanım,Tehlikesiz Atık Geri Kazanım,Tehlikeli Atık Geri Kazanım,Atık Yağ Geri Kazanım,Bitkisel Atık Yağ Geri Kaanım,Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım,Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım,Tehlikeli Atık Ara Depolama,Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Tanker Temizleme, Hurda Metal, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul Tesisi.


Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler


Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

 

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler


EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister.Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisans hakkındaki yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz....

İdem Mühendislik & Çevre Danışmanlığı © 2014

BU SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.