+902165760537

Çed Raporları: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)


IDEM Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı uzman kadrosu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu “0909 numaralı Yeterlilik Belgesi” ile (BELGELERİMİZ kısmında sahip olduğumuz yeterlilik belgesini görebilirsiniz) Proje Tanıtım Dosyası ve/veya Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarını, Kum-çakıl Ocaklarına Çevre Yönetim Planı, İnert Maden Atık Raporları ve  ‘ÇED Olumlu’ kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin İzleme Raporlarını hazırlamada ve süreç yönetiminde yetkilidir.  


​ÇED Raporu Hazırlanması    

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması     

ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri    

ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi   

Sulak Alan İzinleri      

Çevre Yönetim Planı Hazırlanması       

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması      

​ Ek-VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması

İdem Mühendislik & Çevre Danışmanlığı © 2014

BU SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.