+902165760537

Atık Yönetİmİ Hİzmetlerİ (Geri Dönüşüm lisansı)


29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) kapsamında 01/04/2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

Yönetmelik kapsamında çevre izin/lisans başvuruları 01.07.2010 tarihi itibariyle tüm illerde elektronik uygulamaya geçilmiştir.


Atık Yönetimi şirketimiz tarafından aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak gerçekleştirilmektedir.1- Yetkili veya Sorumlu Belirlenmesi


2 – Atık Kaynaklarının Belirlenmesi


4 - Kaynağında Ayrı Toplama


5 - Personel Eğitimi


6 - Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması


7 – Paketleme ve Geçici Depolama


8 – Atıkların Taşınması


9 - Atıkların Bertaraf veya Geri Kazanıma Gönderilmesi


10 – Resmi Kayıtların Tutulması  Atık yönetimine ilişkin ayrıntılı mevzuatı buradan öğrenebilirsiniz...

İdem Mühendislik & Çevre Danışmanlığı © 2014

BU SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.